субота, 17 септембар 2016 14:15

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 • Весна Цвејић
 • Милица Миладиновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 • Лидија Васић
 • Славиша Богићевић
 • Иван Лемпић

РУСКИ ЈЕЗИК

 • Милан Радосављевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Љиљана Путник

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 • Марко Јовановић

ИСТОРИЈА

 • Сања Бановић

ГЕОГРАФИЈА

 • Горица Марковић
 • Данијела Жупањац

ФИЗИКА

 • Саша Јовановић
 • Драгица Пешић

МАТЕМАТИКА

 • Душица Беочанин
 • Зоран Нинић

БИОЛОГИЈА

 • Живка Спасић

ХЕМИЈА

 • Зорица Богдановић

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Драгана Чакаревић
 • Драшко Барлов

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 • Драгана Чакаревић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 • Драган Симовић
 • Саша Благојевић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 • Драган Симовић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ

 • Владан Милошевић
 • Саша Благојевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 • Драгана Чакаревић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 • Слободанка Бараћ

ВЕРСКА НАСТАВА

 • Бранислав Дикић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 • Батица Николић
 • Марица Радовановић
 • Марија Милојевић
 • Мирјана Костић
 • Радунка Миловановић
 • Светлана Радосављевић
 • Загорка Миладиновић
 • Светлана Ђурђевић
 • Милица Милојевић
 • Јелена Ћуковић

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian