Почетна АРХИВА ШКОЛСКА 2019-2020 ВЕСТИ 2019-2020 Одлука о избору уџбеника за 2,3,6. и 7. разред у школској 2020/2021. години
Одлука о избору уџбеника за 2,3,6. и 7. разред у школској 2020/2021. години Штампа Ел. пошта
уторак, 28 април 2020 10:03

 

Одлуку можете преузети у ПДФ формату кликом на линк овде.
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СОЧАНИЦА

ул.  Косовскометохијских бригада број1, 38217 Сочаница

телефон: директор 028/87-064; секретар 028/86-283

емаил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

WEB: www.osvukkaradzicsocanica.edu.rs

жр: 840-633660-57;  матични број 09021370;   ПИБ 101262484

 

На основу члана 34. став 12. Закона о уџбеницима ( ,,Сл. гласник РС ,, , Бр. 27/2018) , а у складу са чланом 88. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( ,,Сл. гласник РС ,, БРОЈ 88/2017, 27/2018- др. закон , 10/2019 и 6/2020=, Наставничко веће Основне школе ,,Вук Караџић ,, у Сочаници, на образложен предлог стручног већа за разредну наставу , односно стручних већа за области предмета, дана 24.04.2020. године донело је

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ, ТРЕЋИ , ШЕСТИ И СЕДМИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ

  1. Доноси се одлука о избору уџбеника за други , трећи , шести и седми разред који ће се користити од школске 2020/2021 године на период од 4 године.
  2. Изабрани уџбеници су следећи :

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка,

уџбеник за други разред основне школе

Маја Димитријевић

650-02-00163/2019-07 од 21.5.2019.

Српски језик,

уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска,

српски језик за други разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница,

уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 2,уџбеник за други раузред основне школе (први и други део)

Нела Малиновић Јовановић

Јелена Малиновић

 

650-02-00165/2019-07 од 21.5.2019.

Математика 2, радна свеска за други разред основне школе ( први и други део ) (уџбенички комплет)

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

SMART JUNIOR 2,енглески језик за други разред основне школе, друга година учења

H.Q.Mitchell,Marileni Malkogianni

650-02-00051/2018-07 од 26.4.2018.

 

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Свет око нас 2, радна свеска ,  за други  разред основне школе(уџбенички комплет) Свет око нас 2, радна свеска ,  за други  разред основне школе

 

Драгана Златић, Марија Вујовић

650-02-00166/2019-07 од 21.5.2019.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе

 

Маја Обрадовић

650-02-00164/2019-07 од 21.5.2019

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

“ЕДУКА”

Ликовна култура уџбеник за други разред основне школе,

Јелена Коштица , Горан Ратковић

650-02-00171/2019-07 од 9.5.2019.

 

 

 

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Читанка 3 , српски језик  за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић

650-02-00360/2019-07од 3.12.2019.

Граматика 3, српски језик  за трећи разред основне школе

Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска, уз читанку и Граматику за трећи разред основне школе

 

Маја Димитријевић , Вишња Мишић ,Владимир Вукомановић Растегорац

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Математика 3,уџбеник за трећи разред основне школе

Нела Малиновић Јовановић ,

Јелена Малиновић

 

650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

SMART JUNIOR 3,

CD ПРИРУЧНИК

H.Q.Mitchell,Marileni Malkogianni

650-02-00450/2019-07  од 4.2.2020

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе ( први и други део )

 

Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић

650-02-00432/2019-07

од 10.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 3, уџбеник за други разред основне школе

 

Маја Обрадовић

650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разредосновне шк,

Милена Стојановић Стошић , Душан Стошић

650-02-00433/2019-07 од 3.12.2019.

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ   РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД                   ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ”

Маријана Милошевић

650-02-00079/2019-07 од 21.5.2019.

Читанка за шести разред основне школе са ЦД-ом;

Српски језик и језичка култура за шести  разред основне школе;

Др Наташа Вуловић, Сандра Рудњанин

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум ре шења министра

„DATA STATUS”

ДИАЛОГ 2, руски језик за шести разред разред основне, друга година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Елке Колодји, Росвита Штар, др Хајке Вапенханс

650-02-00031/2019-07 од 27.3.2019.

„DATA STATUS”

GET TO THE TOP 2, енглески језик за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Х. Мичел,

Марилени Малкогиани

650-02-00020/2019-07 од 27.3.2019.

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Историја 6 –уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

Др Александар Узелац

Немања Цвитковац

Миломир Максимовић

650-02-00090/2019-07 од 20.5.2019

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Географија ,

уџбеник за шести разред основне школе;

Тања Парезановић

650-02-00117/2019-07

од 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија ,за шести разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић

мр Весна Миливојевић

650-02-00051/2019-07

од 21.5.2019.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00104/2019-07 од 20.5.2019

Математика, збирка задатака за шести  разред основне школе;

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ”

Музичка култура за шести разред основне школе

Владица Илић

650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Ликовна култура 6,уџбеник за шести  разред основне школе;

Сања Филиповић

650-02-00534/2019-07 од 20.1.2020.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 6 за шести разред основне школе уџбенички комплет ( уџбеник и материјал за конструкторско обликовање

 

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов,

Жељко Васић

Марија Бокан

650-02-00089/2019-07

од 21.5.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„EДУКА”

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-У за шести разред основне школе

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07

од 21.5.2019.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КLETT”

Физика 6 уџбеник за шести разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00104/2019-07

од 20.5.2019.

Физика 6 , Збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ   РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ”

Маријана Милошевић

650-02-00546/2019-07

од 17.1.2020.

Читанка са компакт диском на ЦД-у за седми разред основне школе

Српски језик и језичка култура за седми  разред основне школе;

Сандра Рудњанин

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Диалог 3,

руски језик за седми и осми разред основне школе;

 

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

( уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Урсула Бер,

др Рима Брајтшпрехер,

Катрин Бикова,

Астрид Грундман,

Антје Мешке,

Хајко Сефелт,

др Мартин Шнајдер,

др Астрид Сајдел,

др Хајке Вапенханс

650-02-00562/2019-07

од 21.1.2020.

„DATA STATUS”

То the Top Plus 3,

енглески језик за седми разред основне школе, седма  година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00452/2019-07

од 4.2.2020.

 

 

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„DATA STATUS”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Мирослав Филиповић

650-02-00560/2019-07

од 25.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Географија ,

уџбеник за седми разред основне школе;

Тања Парезановић

650-02-00620/2019-07 од 28.2.2020.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 7

за седми разред основне школе;

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

 

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

650-02-00536/2019-07

од 20.1.2020.

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7 уџбеник за седми разред основне школе

Јасмина Чолић , Марија Савов Стојановић

650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Ликовна култура 7,уџбеник за седми разред основне школе;

Сања Филиповић

650-02-00534/2019-07 од 20.1.2020.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством);

Аутори уџбеника:

Иван Ђисалов,

Дијана Каруовић,

Иван Палинкаш.

 

Аутори збирке материјала:

Иван Ђисалов,

Драган Урошевић.

650-02-00464/2019-07

од 12.2.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„EДУКА”

Информатика и рачунарство,

уџбеник за седми разред основне школе;

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић, Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07

од 27.2.2020

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КLETT”

Физика 7 уџбеник за седми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.

Физика 7 , Збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КLETT”

Хемија 7 уџбеник за седми разред основне школе

Нерзина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан

650-02-00599/2019-07 од 5.2.2020.

Хемија 7 ,лабораторијске вежбе са задацима  за седми разред основне школе

Младеновић

Марина Радојевић

 

 

Образложење

Члан 34. став 1. Закона           о уџбеницима прописује да школа из каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду , о чему обавештава Савет родитеља , А став 2 . истог члана прописује да одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко вече на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног веча за разредну наставу . Наставничко веће је 24.04.2020. године на образложен предлог стручних већа за области предмета , односно стручног већа за разредну наставудонело одлуку о избору уџбеника . Савет родитеља Основне школе ,,Вук Караџић,, Сочаница  је обавештен о избору уџбеника , у складу са чланом 34. став 1 Закона о уџбеницима .

 

 

У Сочаници, 24.04.2020. године

Директор школе:

Драган Радовановић

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian