Почетна АРХИВА ШКОЛСКА 2021-2022 ВЕСТИ 2021-2022 Одабрани уџбеници за школску 2021/2022. годину
Одабрани уџбеници за школску 2021/2022. годину ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 28 јун 2021 13:27


 

Избор уџбеника можете погледати и преузети ОВДЕ. 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СОЧАНИЦА

ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

1.Разред-  Издавачка кућа „Клет“

 

Српски језик

Маша и Раша– игра словима, Буквар за 1. разред основне школе, аутори:

Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић, „Маша и Раша –различак” – Читанка

за први разред основне школе, аутор Радмила Жежељ

 

Математика

Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први,

други, трећи и четврти део); ћирилица, аутори: Бранислав Поповић, Ненад

Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

 

Свет око нас

Маша и Раша – Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица, аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

 

Музичка култура

Маша и Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица, Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

 

Ликовна култура

Маша и Раша, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред

основне школе, ћирилица, аутор: др Сања Филиповић

 

Енглески језик – Издавачка кућа Дата Статус

Smart Junior 1, енглески језик за први разред основне школе,

уџбеник са електронским додатком, аутор H. Q. Mitchell

 

2.разред – Издавачка кућа „Вулкан издаваштво“

 

Српски језик

Читанка, уџбеник за други разред основне школе, Српски језик, уџбеник за други разред основне школе, Радна свеска, српски језик за други разред основне школе, Латиница, уџбеник за други разред основне школе, аутори: Владимир Вукомановић Растегорац, Вишња Мићић, Маја Димитријевић

 

Математика

Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе(први и други део),Математика 2 , радна  свеска за други разред основне школе (први и други део),(уџбенички комплет),Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

 

Свет око нас

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; (уџбенички комплет),Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе, Драгана Златић, Марија Вујовић

 

Музичка култура

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне   школе; Маја Обрадовић

 

Ликовна култура

Ликовна култура, уџбеник за други разред основне школе;,  „ЕДУКА”,   Јелена Коштица, Горан Ратковић

Страни језик – Издавачка кућа Дата Статус

Smart Junior 2,енглески језик за други разред основне школе; друга година учења, H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

 

 

3.разред – Издавачка кућа „Вулкан издаваштво“

 

Српски језик

Читанка 3,   
Српски језик за трећи разред основне школе, Радна свеска уз Читанку и Граматику за трећи разред основне школе, Граматика 3, Српски језик за трећи разред основне школе,Маја Димитријевић, Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац

 

Математика

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе , Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић,

 

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе ,(први и други део);
Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић

 

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Маја Обрадовић

 

Ликовна култура

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Милена Стојановић Стошић,
Душан Стошић

 

Страни језик – Издавачка кућа ДАТА статус

Smart junior 3, H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni,

 

4. разред - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Српски језик

Читанка 4, Српски језик за четврти разред основне школе, -Маја Димитријевић

Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе,- Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Радна свеска 4, уз Читанку за четврти разред основне школе Маја Димитријевић

Радна свеска 4, уз Граматику за четврти разред основне школе , Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов ,Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Страни језик – Издавачка кућа ДАТА статус

Smart Junior 4, „DATA STATUS”,енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni

Математика

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе Нела Малиновић Јовановић

Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе;

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе (1. и 2. део); Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко Ковачевић

Ликовна култура

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; Данка Деспотовић Андрић

Музичка култура

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; Маја Обрадовић

 

 

 

5.разред

Српски језик - „Креативни центар“

СРПСКИ ЈЕЗИК 5, за пети разред основне школе, уџбенички комплет; ћирилица;

Читанка за пети разред основне школе; ћирилица, аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић, Српски језик за пети разред основне школе; ћирилица, аутор: Симеон Маринковић;

Руски језик - „Data Status“

ДИАЛОГ 1, руски језик за пети разред основне школе, аутори: др Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Елке Колодји, Росвита Штар, др Хајке Вапенханс;

Енглески језик - „Data Status“

TO THE TOP PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе, аутори: H. Q. Mitchell, Marilen Malkogianni;

Историја - Data Status“

Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком; Историјски атлас за основну и средње школе; ћирилица, аутори: Никола Бацетић, Немања Цвитковац;

Географија - „Klett”

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић;

Биологија - „Герундијум“

Биологија 5, за пети разред основне школе; аутори:др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић, Славица Нинковић, мр Весна Миливојевић;

Математика - „Klett“

Математика, уџбеник за пети разред основне школе;, аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић; Математика, збирка задатака за пети разред основне школе; аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић;

Информатика и рачунарство - „Едука“

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за пети разред основне школе; ћирилица, аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић;

Техника и технологија - „Нови Логос“

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет; аутори: Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ћисалов;

Ликовна култура - „Klett“

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; аутор Сања Филиповић

Музичка култура- ЈП „Завод за уџбенике“

Музичка култура 5, за пети разред основне школе; аутори: Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

 

6.разред

Српски језик – ЈП Завод за уџбенике

Читанка за шести разред основне школе са ЦД-ом, Српски језик и језичка култура за шести разред  основне школе, Маријана Милошевић , др Наташа Вуловић, Сандра Рудњанин,

Руски језик – Издавачка кућа Дата Статус

Диалог 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са ЦД-ом), аутори: др УрсулаБер, др Рима Брајтшпрехер, Наталија Гец, Елке Колодји, АнтјеМешке, Јана Песотка, РосвитаШтар, др Хајке Вапенхаус

Енглески језик - Издавачка кућа Дата Статус

Get to the Top 2, енглески језик за шести разред основне школе,  друга година учења; уџбенички комплет, (уџбеник, радна свеска са ЦД-ом), аутори: H.Q. Mitchell,MarileniMalkogianni

Ликовна култура – Издавачка кућа Клет

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, аутори: Сања Филиповић

Музичка култура – Издавачка кућа Креативи центар

Музичка култура за шести разред основне школе;аутор: Владица Илић

 

Историја – Изавачка кућа Дата статус

Историја 6уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; др Александар Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић

 

Географија –Издавачка кућа Клет

Географија, уџбеник за шести разред основне школе; Тања Парезановић

 

Физика – здавачка кућа Клет

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама зашести разред основне школе; Марина Радојевић

 

Математика – Издавачка кућа Клет

Математика, уџбеник за шести разред основне школе, Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;(уџбенички комплет), Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић,

 

Биологија – Издавачка кућа Герундијум

Биологија за шести разред основне школе; Тихомир Лазаревић, мр Весна Миливојевић, др Тијана Прибићевић, др Томка Миљановић

 

Техника и технологија –Издавачка кућа Нови Логос

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;  уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић,

Марија Бокан

 

Информатика и рачунарство Издавачка кућа Едука

Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе, Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

 

 

7.разред

Српски језик- Издавачка кућа Завод за уџбенике

Читанка са компакт диском за седми разред основне школе, Маријана Милошевић; Српски језик и језичка култура за седми разред основне школе, Сандра Рудњанин

Енглески језик – Издавачка кућа Дата Статус

TO THE TOP 3 , H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni

Руски језик – Издавачка кућа Дата статус

Диалог 3, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска са компакт диском, Урсула Бер, др Рима Брајтшпрехер, Катрин Бикова,  Астрид Грундман, Антје Мешке, Хајко Сефелт, др Мартин Шнајдер, др Астрид Сајдел, др Хајке Вапенхан

Математика –Издавачка кућа Клет

МАТЕМАТИКА 7. - уџбеник за 7. разред, Аутори:Др.Небојиша Икодиновић,др. Слађана Димитријевић, Математика 7 - збирка задатака за 7. разред, Аутори: др. Бранислав Поповић, др. Марија Станић, др. Ненад Вуловић и Сања Милојевић

Биологија – Издавачка кућа Герундијум

БИОЛОГИЈА 7 ,уџбеник, Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана Прибићевић,

Историја – издавачка кућа Дата статус

Историја за  7. Разред, Мирослав Филиповић

Географија – Издавачка кућа Клет

Географија7,уџбеник за  седми разред основне школе

Физика – Издавачка кућа Клет

Физика7, уџбеник за,  седми разред основне школе, Физика7,
збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;
Марина Радојевић

Хемија – Издавачка кућа Клет

Хемија 7,уџбеник за седми разред основне школе; Хемија 7,
лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац,, Милан Младеновић

Техника и технологија – Издавачка кућа Нови логос

Техника и технологија 7 -Иван Ђисалов, Д.Каруовић, И.Палинкаш, ,,М&Г ДАКТА" -Конструкторски комплет 7 Милан и Гордана Санадер

Информатика и рачунарство – Издавачка кућа Едука

Информатика и рачунарство -Катарина Алексић, Катарина Вељковић, М.Бајчетић, Д.Крсмановић

Музичка култура – Издавачка кућа Вулкан издаваштво

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић

 

Ликовна култура – Издавачка кућа Клет

Ликовна култура уџбеник за седми разред основне школе; Соња Филиповић

 

 

8. разред

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00416/2020-07

од 9. фебруара 2021.

Читанка 8,

за српски језик и књижевност за осми разред основне школе

Маријана Милошевић

Српски језик и језичка култура 8,

за осми разред основне школе

Сандра Рудњанин

„DATA STATUS”

Тo the Top English 4,

енглески језик за осми разред основне школе,

први страни језик, осма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00104/2020-07

од 27. августа 2020.

„DATA STATUS”

Диалог 3,

руски језик за седми и осми разред основне школе;

други страни језик,

трећа и четврта година учења;

уџбенички комплет

( уџбеник и радна свеска са компакт диском)

Урсула Бер,

др Рима Брајтшпрехер,

Катрин Бикова,

Астрид Грундман,

Антје Мешке,

Хајко Сефелт,

др Мартин Шнајдер,

др Астрид Сајдел,

др Хајке Вапенханс

650-02-00562/2019-07

од 21. јануара 2020.

„KLETT”

Ликовна култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00235/2020-07

од 11. децембра 2020.

 

 

 

 

„KLETT”

Музичка култура 8,

уџбеник музичке културе за осми разред основне школе;

ћирилица

Габријела Грујић,

Маја Соколовић Игњачевић,

Саша Кесић,

Биљана Лековић

650-02-00312/2020-07

од 20. новембра 2020.

 

„DATA STATUS”

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

Драгана Хаџић,

Марко Станојевић

650-02-00210/2020-07

од 19. јануара 2021.

 

„KLETT”

Географија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Тања Плазинић

650-02-00258/2020-07

од 1. фебруара 2021.

 

„KLETT”

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07

од 4. децембра 2020.

Физика 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

„KLET”

Математика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00298/2020-07

од 16. децембра 2020.

Математика 8,

збирка задатака за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 8,

за осми разред основне школе;

ћирилица

Томка Миљановић,

Весна Миливојевић,

Оливера Бијелић Чабрило,

Тихомир Лазаревић

650-02-00364/2020-07

од 5. јануара 2021.

 

„KLETT”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

Драгица Тривић,

Весна Миланоић

650-02-00288/2020-07

од 2. децембра 2020.

Хемија 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 8,

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање);

ћирилица

Жељко Васић,

Борислав Дакић

650-02-00247/2020-07

од 13. јануара 2021.

 

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарство 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00396/2020-07

од 3. фебруара 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Сочаници, дана: 28.06.2021. године
 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian