Почетна АРХИВА ШКОЛСКА 2011-2012 ВЕСТИ 2011-2012 Семинари за наставнике
Семинари за наставнике Ел. пошта
недеља, 18 децембар 2011 21:33


Poštovane koleginice i kolege,

iskoristite jedinstveni, novogodišnji popust i prijavite se na dva akreditovana on-line seminara (IKT u nastavi i Alati za e-učionicu) po ceni od 5.500 dinara, a treći dobijate gratis (Multimedija kao pokretač aktivnog učenja). Seminari se odvijaju na Internet adresi http://www.azomj.com/moodle/ Pogledajte kurseve za goste!

Uplatite na dve rate (3.000 + 2.500 din) do 30. januara 2012, a seminare pohađajte u željenom terminu do kraja juna 2012. Gratis ili jedan seminar možete preneti na drugo lice.

Prijava na seminar je obavezna i treba da sadrži sledeće podatke:
· Naziv seminara na koji se prijavljujete,
· Ime i prezime,
· JMBG,
· radno mesto,
· lični kontakt telefon,
· lični e-mail,
· adresa stanovanja,
· ime škole,
· kontakt telefon škole,
· e-mail škole,
· adresa škole (PTT broj mesto, ulica i broj) i
· PIB škole (ovaj podatak je potreban ukoliko škola plaća seminar).

Obavezno u prijavi naznačiti način plaćanja: škola ili lično plaćanje. 
Sve prijave poslati na: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Ukoliko u roku od 24 sata ne dobijete poruku o prijemu Vaše prijave, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate.
Podaci za uplatu:
Tekući račun: 265-2010310005187-17 , Raiffeisen Banka, A. D. Beograd ;
Primalac uplate: Agencija za obrazovanje M i J
Poziv na broj: datum početka seminara
Svrha uplate: naziv seminara

Više informacija o detaljima vezanim za seminare i kurseve možete pronaći:
- u produžetku ovog poziva;
- na sajtu Agencije: www.azomj.com i
- na web portalu http://www.azomj.com/moodle/ na kome se realizuje većina seminara i kurseva
Pridružite nam se na stranici Facebook-a: http://www.facebook.com/azomj ili Twiteru @azomjns
Srdačan pozdrav,
direktor Agencije, msc Marina Petrović, dipl. prof. inf.
Kontakt telefon: 064/333-25-11
web sajt Agencije: www.azomj.com


DETALJNIJE O SEMINARIMA:

1) INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U NASTAVI, obavezni, 24 časa, br 094/11, traje 6 nedelja preko Interneta

Planirani termini:
1) 26.12.2011. do 12.02.2012.
2) 30.01.2012. do 11.03.2012.
3) 05.03.2012. do 29.04.2012.
4) 02.04.2012. do 20.05.2012.
5) 30.04.2012. do 10.06.2012.

Seminar ima za cilj da kroz grupni rad i vršnjačko učenje, približi zaposlenima u obrazovanju mogućnosti IK tehnologije, omogući kreiranje i korišćenje gotovih audio-vizuelnih materijala u nastavi, sagledavanje i realno evaluiranje nastave posle primene nove obrazovne tehnologije, razmenu iskustava iz učionice sa kolegama iz struke.
Sadržaji seminara "IKT u nastavi" Podsećanje i upoznavanje učesnika sa osnovnim pojmovima neophodnim za realizaciju seminara (stručni i pedagoški pojmovi). Podela na timove i odabir teme prema interesovanju. Podela radnih zaduženja unutar timova. Instalacija video konferensing alata potrebnih za rad na seminaru. Vebinar-uživo preko Interneta predavanje o načinu rada na seminarima i načinu rada sa odabranim LCMS sistemom. Diskusija na forumu. Pretraživanje Interneta i druge literature. Priprema materijala za učenje. Izrada multimedijalnih elemenata potrebnih za izvođenje časova u školi. Postavljanje materijala na sistem u obliku kursa. Diskusije na forumu na zadate teme: e-kompetencije nastavnika. Načini primene Interneta i njegovih resursa u nastavi. Veština komunikacije i upravljanja informacijama i razredom. Savremeni trendovi u IK tehnologiji i načini njihove primene u nastavi. Organizacija časova u školi. Realizacija pripremljenih časova. Evaluacija časova. Pisanje izveštaja sa održanih časova. Postavljanje izveštaja, slika i video zapisa na sistem o održanim časovima. Prezentovanje realizovanih časova na završnom susretu uživo (ili preko video konferencije). Razmena isustava između članova grupe i između grupa. Diskusija na temu: IKT u nastavi-prednosti i ograničenja. Evaluacija seminara.
Aktivnosti učesnika seminara su: organizacija radnih timova, odabir teme za rad, čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusijama, priprema multimedijalnih materijala za časove, organizacija časova i realizacija u školi, pisanje izveštaja o održanim časovima i postavljanje na sistem, prezentovanje časova, diskusija sa drugim učesnicima i razmena iskustava, evaluacija seminara. Sve aktivnosti na seminaru su usmerene ka pripremi i realizaciji časova u školi, uz pomoć IK tehnologije, kao i razmeni iskustava sa drugima.
Trajanje seminara: Program traje ukupno 24 školskih časova, u trajanju od 6 nedelja. Od toga 4 nedelje za rad preko Interneta (ukupno 16 časova), na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomj.com/moodle/ Zatim sledi 1 nedelja (4 časa) za realizaciju pripremljenih časova u školi i 1 nedelja (4 časa) za završni susret uživo. Završni susret traje 4 časa i održaće se u drugoj nedelji po završetku on-line dela seminara. Podrazumeva prezentovanje realizovanih časova na završnom susretu uživo (ili preko video konferencije), razmenu iskustava između članova grupe i između grupa, diskusiju na temu: IKT u nastavi-prednosti i ograničenja, ocenu seminara od strane učesnika i podelu Uverenja. Datum, vreme i mesto održavanja završnog susreta će naknadno biti određeni u dogovoru sa učesnicima, jer postoji mogućnost da predavači dođu u mesto učesnika, za grupe preko 15 učesnika.
Ciljna grupa ovog programa su nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave-osnovna škola, profesori predmetne nastave-gimanzija, profesori predmetne nastave-srednja stručna škola, nastavnici praktične nastave-srednja stručna škola, nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnici, direktori i pomoćnici direktora.
Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Više informacija na telefon 064/333-25-11
Redovna cena seminara, bez popusta: 4.000 dinara po učesniku2) ALATI ZA E-UČIONICU,
izborni, 24 časa, br 082/11, traje 6 nedelja preko Interneta

Planirani termini:
1) 26.12.2011. do 12.02.2012.
2) 30.01.2012. do 11.03.2012.
3) 05.03.2012. do 29.04.2012.
4) 02.04.2012. do 20.05.2012.
5) 30.04.2012. do 10.06.2012.

Seminar ima za cilj upoznavanje i praktičan rad sa programima i alatima za pripremu različitih vrsta materijala za učenje (tekstualnih, audio, video, multimedijalnih), da bi u nastavnom procesu mogli da se uvaže različiti stilovi učenja i individualnost kod učenika.
Teži se upoznavanju sa alatima za komunikaciju sa učenicima, kroz različite vežbe, kao i stvaranju boljeg uvida u sopstvenu, nastavnu efikasnost.


SADRŽAJI SEMINARA
ü Pedagoške osnove vezane za učenje i nastavu;
ü Obrada digitalnih slika;
ü Pretraživanje Interneta;
ü Izrada pripreme za čas u elektronskom obliku;
ü Izrada mape uma za učenike;
ü Kreiranje pdf dokumenata;
ü Izrada audio tutorijala za učenike;
ü Izrada video tutorijala za učenike i postavljanje na Internet (YouTube);
ü Izrada multimedijalne prezentacije za učenike;
ü Izrada testa za proveru znanja;
ü Alati za komunikaciju sa učenicima;
Prezentacija završnih radova polaznika seminara;
ü Evaluacija kursa.

Aktivnosti učesnika seminara su: čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusiji, izrada praktičnih radova i testova znanja.

Trajanje seminara Seminar traje 6 nedelja, koje obuhvataju 24 školskih časova. Deo seminara koji se odvija na Internetu, traje 22 školska časa, raspoređenih u 4 - 5 nedelja, na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomj.com/moodle/ Zatim sledi nedelju dana pauze za dovršavanje neurađenih zadataka. Završni susret traje 2 časa i održaće se u drugoj nedelji po završetku on-line dela seminara.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Više informacija na telefon 064/333-25-11
Redovna cena seminara, bez popusta: 3.000 dinara po učesniku


3) MULTIMEDIJA KAO POKRETAČ AKTIVNOG UČENJA,
izborni, 10 časova, br 104/11, traje 4 nedelja preko Interneta
Planirani termini:
1) 19.12.2011. do 22.01.2012.
2) 16.01.2012. do 12.02.2012.
3) 06.02.2012. do 04.03.2012.
4) 05.03.2012. do 31.03.2012.
5) 02.04.2012. do 06.05.2012.
6) 07.05.2012. do 03.06.2012.
7) 04.06.2012. do 30.06.2012.

Seminar ima za cilj podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja. Podizanje kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Trajanje seminara Seminar obuhvata 10 školskih časova i traje ukupno 4 nedelje. Od toga je 3 nedelje predviđeno za rad na vežbama i zadacima, dok je poslednja nedelja predviđena za dovršavanja neurađenih zadataka i završnog rada.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Sadržaji seminara
Seminar se nudi u dva različita modula:
Modul 1 - razrađuje teme aktivnog učenja i multimedije, na prvom času i zatim veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas).
Modul 2 - razrađuje teme obrazovnog softvera i multimedije, a zatim izradu audio knjige, video priče, rad sa videom u Power Point-u, planom primene obrazovnog softvera na času, postavljanjem prezentacije na Internet.
Oba modula imaju u poslednjoj nedelji izradu završnog rada, nakon čega se dobija

Uverenje o uspešno završenom seminaru. Nema završnog susreta. Potpisivanje i podela Uverenja se vrši poštom.

Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Više informacija na telefon 064/333-25-11
Redovna cena seminara, bez popusta: 1.500 dinara po učesniku

Više informacija o detaljima vezanim za seminare i kurseve možete pronaći:
- na sajtu Agencije: www.azomj.com i
- na web portalu http://www.azomj.com/moodle/ na kome se realizuje većina seminara i kurseva
Pridružite nam se na stranici Facebook-a: http://www.facebook.com/azomj ili Twiteru @azomjns


Srdačan pozdrav,
direktor Agencije, msc Marina Petrović, dipl. prof. inf.
Kontakt telefon: 064/333-25-11
web sajt Agencije: www.azomj.com


 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер