Семинари у октобру !!!! ПДФ Штампа Ел. пошта
среда, 19 септембар 2012 17:46Поштоване колегинице и колеге,

обавештавамо Вас о новом циклусу семинара, планираном за месец октобар 2012. године и позивамо Вас да узмете активног учешћа у њима.

Семинари су из приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања број: 5) учење да се учи и развијање мотивације за учење; 6) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем и 8) информационо-комуникационе технологије.


ON-LINE СЕМИНАРИ за ОКТОБАР 2012. год

на web порталу: http://www.azomj.com/moodle

1. Од 01. 10. 2012 - Мултимедија као покретач активног учења (број 258, 16 сати, Компетенција 1, у Каталогу)

2. Од 08. 10. 2012 - ИКТ у настави (број 251, 24 сати, Компетенција 1, у Каталогу)

3. Од 08. 10. 2012 - Алати за е-учионицу (број 234, 24 сати, Компетенција 1, у Каталогу)


СЕМИНАРИ у учионици за ОКТОБАР 2012. год

1. Методе наставе и учења (број 450, 8 сати, Компетенција 2, у Каталогу)

06. 10. 2012 – Место одржавања семинара: Краљево.

13. 10. 2012 – Место одржавања семинара: Нови Сад.

20. 10. 2012 – Место одржавања семинара: Београд.

27. 10. 2012 – Место одржавања семинара: Зрењанин.

2. Мултимедија као покретач активног учења (број 258, 16 сати, Компетенција 1)

13. и 14. 10. 2012 – Место одржавања семинара: Нови Сад.


За школе и појединце који су заинтересовани да се у њиховом простору одржи семинар, цена и услови за школе и организатора су врло повољни.

Сви заинтересовани се могу јавити на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или телефоном: 064/333 25 11

Више информација о програмима семинара, ценама и пријави на нашем web сајту: www.azomj.com или у продужетку овог писма.

Придружите нам се на страници Facebook-a: http://www.facebook.com/azomj

Пратите нас на Twiter-u: @azomjns


ON-LINE КУРСЕВИ за ОКТОБАР 2012. год

1) Од 8.10.2012 -  ACCESS 2007, програм за рад са базама података. више о курсу овде...

Срдачан поздрав,

директор Агенције, мсц Марина Петровић, дипл. проф. инф.

Контакт телефон: 064/333-25-11

web сајт Агенције: www.azomj.com


ДЕТАЉИ ПРОГРАМА:


1) Алати за е-учионицу, 24 сата (преко Интернета)

Циљ семинара: Упознавање и практичан рад са програмима и алатима за припрему различитих врста материјала за учење (текстуалних, аудио, видео, мултимедијалних), да би у наставном процесу могли да се уваже различити стилови учења и индивидуалност код ученика. Тежи се упознавању са алатима за комуникацију са ученицима, кроз различите вежбе, као и стварању бољег увида у сопствену, наставну ефикасност.


Садржаји семинара: Педагошке основе везане за учење и наставу; Обрада дигиталних слика;Претраживање Интернета; Израда припреме за час у електронском облику; Израда мапе ума за ученике; Креирање пдф докумената; Израда аудио туторијала за ученике; Израда видео туторијала за ученике и постављање на Интернет (YouTube); Izrada multimedijalne prezentacije za učenike; Израда теста за проверу знања; Алати за комуникацију са ученицима; Презентација завршних радова полазника семинара; Евалуација семинара.


Начин одржавања семинара: преко Интернета 6 недеља на web адреси: http://www.azomj.com/moodle/ или у учионици, уживо 3 дана-24 сати. Долазимо у место групе учесника семинара.


Цена семинара: 3600 динара по учеснику (у цену је урачунат ПДВ). За веће групе одобравамо гратисе по договору са организатором.


2) Информационо комуникациона технологија у настави, 24 сата (уживо/преко Интернета)

Циљ семинара: Развој професионалних знања код просветних радника, подизање мотивације и стручно оспособљавање да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу. Кроз групни рад и вршњачко учење, приближити запосленима у образовању могућности ИК технологије, омогућити креирање и коришћење готових аудио-визуелних материјала у настави, сагледати и реално евалуирати наставу после примене нове образовне технологије, омогућити размену искустава из учионице са колегама из струке.

Садржаји семинара: Подсећање и упознавање учесника са основним појмовима неопходним за реализацију семинара (стручни и педагошки појмови). Подела на тимове и одабир теме према интересовању. Подела радних задужења унутар тимова. Инсталација видео конференсинг алата потребних за рад на семинару. Vebinar-уживо преко Интернета предавање о начину рада на семинарима и начину рада са одабраним LCMS системом. Дискусија на форуму. Претраживање Интернета и друге литературе. Припрема материјала за учење. Израда мултимедијалних елемената потребних за извођење часова у школи. Постављање материјала на систем у облику курса. Дискусије на форуму на задате теме: е-компетенције наставника. Начини примене Интернета и његових ресурса у настави. Вештина комуникације и управљања информацијама и разредом. Савремени трендови у ИК технологији и начини њихове примене у настави. Организација часова у школи. Реализација припремљених часова. Евалуација часова. Писање извештаја са одржаних часова. Постављање извештаја, слика и видео записа на систем о одржаним часовима. Презентовање реализованих часова на завршном сусрету уживо (или преко видео конференције). Размена исустава између чланова групе и између група. Дискусија на тему: ИКТ у настави-предности и ограничења. Евалуација семинара.


Начин одржавања семинара: преко Интернета 6 недеља на web адреси: http://www.azomj.com/moodle/ или у учионици, уживо 3 дана-24 сати. Долазимо у место групе учесника семинара.


Цена семинара: 4000 динара по учеснику (у цену је урачунат ПДВ). За веће групе одобравамо гратисе по договору са организатором.


3) Мултимедија као покретач активног учења, 16 сати (уживо/преко Интернета)

Циљ семинара: Подизање стручних компетенција наставника и ученика у процесу подучавања и учења. Подизање квалитета наставе уз примену мултимедијалних средстава што треба да доведе до активнијег учешћа ученика у васпитно-образовном процесу. Велики проблем у настави је пасивна позиција ученика у школи а велики изазов је то променити и ставити ученика у активну позицију. Мултимедија као алат има ту снагу само је треба добро осмислити и употребити на прави начин. Наравно прво треба овладати алатима за рад са мултимедијом. Затим добро конципирати задатке и материјале за ученике и наставнике, а онда их и продуковати.

Садржаји семинара: Дефинисање појмова: активно учење и мултимедија са полазницима семинара. Одабир теме за рад и анализа активности ученика и наставника при обради теме. Карактеристике квалитетног образовног софтвера. Карактеристике образовног софтвера намењеног наставнику као подршка предавању у раду са целом групом и софтвера за индивидуални рад ученика. Примери добре праксе. Дигитални извори слика (цртање, скенирање, преузимање са дигиталног апарата, преузимање са Интернета)-демонстрација. Израда плана примене софтвера на часу. Дискусија о могућностима примене наученог у настави. Упознавање полазника са алатима за креирање образовног софтвера и другог образовног материјала: Модул 1 разрађује теме активног учења и мултимедије, на првом часу и затим вештине израде презентације у програму Power Point (шта је Power Point, креирање и дизајн презентације, рад са објектима, визуелни ефекти и анимација, штампање, припрема за CD и час). Модул 2 разрађује теме образовног софтвера и мултимедије, а затим израду аудио књиге, видео приче, рад са видеом у Power Point-у, планом примене образовног софтвера на часу, постављањем презентације на Интернет.


Начин одржавања семинара: преко Интернета 4 недеље на wеб адреси: http://www.azomj.com/moodle/ или у учионици, уживо 2 дана-16 сати. Долазимо у место групе учесника семинара.


Цена семинара: 2400 динара по учеснику (у цену је урачунат ПДВ). За веће групе одобравамо гратисе по договору са организатором.


4) Методе наставе и учења, 8 сати (уживо у учионици)

Циљ семинара: Јачање стручних компетенција наставника у процесу подучавања и учења. Повећање квалитета наставе кроз упознавање са различитим методама наставе. Подизање мотивације како наставника тако и ученика у самом процесу учења и подучавања. Усмеравање наставника за мисаону активизацију ученика и учење правилних техника учења. Оспособљавање наставника да науче ученике да уче. Упућивање наставника у вештине управљања и комуникације са одељењем.

Садржаји семинара: Наставне методе, облици, средства (подсећање на основе дидактике, наставне методе које постоје, како се користе, наставни облици, наставна средства, елементи припреме за час,...); Учење учења (технике учења и њихова адекватна примена, учење напамет, упознавање са дидактичким материјалима, коришћење графичких садржаја, одвајање битног од небитног, писање концепта, понављање и утврђивање...); Мисаона акивизација ученика (активно укључивање ученика у процес наставе, системи наставе-хеуристичка, програмирана, егземпларна, проблемска и менторска настава); Вештина управљања одељењем и комуникацијске вештине; Развијање позитивне педагошке климе за учење у одељењу (технике и технологије учења и комуникације са ученицима кроз игрице, браин сторминг, мапе ума, играње улога, технике дискусије, радне станице, размена искустава кроз вршњачко учење...);


Начин одржавања семинара: у учионици, уживо; 1 дан; 8 сати. Долазимо у место групе учесника семинара.


Цена семинара: 1200 динара по учеснику (у цену је урачунат ПДВ). За веће групе одобравамо гратисе по договору са организатором.


Пријава на семинар је обавезна и треба да садржи следеће податке:

· Назив семинара на који се пријављујете, датум и место одржавања,

· Име и презиме,

· ЈМБГ,

· радно место,

· лични контакт телефон,

· лични е-маил,

· адреса становања,

· име школе,

· контакт телефон школе,

· е-маил школе,

· адреса школе (ПТТ број место, улица и број) и

· ПИБ школе (овај податак је потребан уколико школа плаћа семинар).


Обавезно у пријави назначити начин плаћања: школа или лично плаћање.


Податке за пријаву послати на: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Уколико у року од 24 сата не добијете поруку о пријему Ваше пријаве, молимо Вас да нас поново контактирате.

Подаци за уплату:

Текући рачун: 265-2010310005187-17 , Raiffeisen Banka, А. Д. Београд ;

Прималац уплате: Агенција за образовање М и Ј

Позив на број: датум почетка семинара

Сврха уплате: назив семинара


ПРОЧИТАЈТЕ КОМЕНТАРЕ ДОСАДАШЊИХ ПОЛАЗНИКА СЕМИНАРА!

ДОБРО ДОШЛИ НА НАШЕ СЕМИНАРЕ!


 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер