Почетна АРХИВА ШКОЛСКА 2014/2015 ВЕСТИ 2014-2015 Пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину"
Пројекат „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину" Штампа Ел. пошта
петак, 17 април 2015 06:13

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за један део ученичке популације, у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину".Уџбенике за школску 2015/2016. годину добиће социјално угрожени ученици свих разреда основне школе, чији су се родитељи/старатељи пријављивали у школама, у периоду од 02.03. до 23.03. 2015. године, у следећих 11 категорија:
1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима
2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем
3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери
4. Самохрани родитељ
5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица
6. Хранитељска породица
7. Установа социјалне заштите
8. Тешко оболели члан породице
9. Ученик са сметњама у развоју
10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених
11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије

Укупно је пријављено 149 358 ученика.

На основу пристиглих пријава у школама, као и на основу буџетских средстава који су планирани за ову намену, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се новчана средства, додељују, у односу на разред и групу (Табела 1) и то:
Разред Прва група (износ 100%) Друга група (износ 50%)
I - IV       4000 дин                             2000 дин
V - VI       6000 дин                            3000 дин
VII - VIII  8000 дин                            4000 дин сви пријављени ученици који припадају једној од категорија: 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 и 11, добију целокупан износ наведен у Табели 1;
сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2 или 4 добијају целокупан износ (100% износ, Табела 1) ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали до 10.000,00 динара;
сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2. или 4. добијају 50% износа наведеног у Табели 1 ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали између 10.001,00 и 20.0000 динара.

НАПОМЕНА:
Уколико је ученик пријављен у више категорија рангирање се врши по најповољнијој.
Начин израчунавања еквивалент примања по члану домаћинства:

Израчунавање еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД модификованој скали коју користи Eurostat (http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf), која се добију као укупна примања подељена са сумом коефицијената за сваког члана домаћинства са следећим вредностима:

1 - за првог родитеља
0.5 - за другог родитеља/старатеља и свако дете изнад 14
0.3 - за свако дете испод 14

Пример израчунавања:

x- број чланова домаћинства (породице) (тј. родитељи/старатељи и деца која живе на истој адреси)
y- број деце до 14 година
еквивалент примања=(укупна примања)/(1+0.5*(x-1-y)+0.3*y)

Пример 1:
Ученик 7. разреда живи у породица са 5 чланова у којој су 2 детета до 14 година са месечним примањима од 43.000,00 динара и пријављен је у категорију број 1 (запослена два родитеља са ниским примањима)

еквивалент примања=43000/(1+0.5*(5-1-2)+0.3*2)=43000/2.6=16538

Како је еквивалент примања ученика 16538,00 динара већи од 10.000,00 динара, а мањи од 20.000,00 динара, ученик добија 50% износа, односно на располагању има износ од 4.000,00 динара за набавку уџбеника.


Пример 2:
Ученик 6. разреда живи у породици са 6 чланова у којој су 3 детета до 14 година са месечним примањима од 26000,00 динара и пријављен је у кетегорију број 2 (запослен један родитељ са ниским примањима)

еквивалент примања=26000/(1+0.5*(6-1-3)+0.3*3)=26000/2.9=8966

Како је еквивалент примања ученика 8.966,00 мањи од 10.000,00 динара, ученик добија 100% износа, односно на располагању има износ од 6.000,00 динара за набавку уџбеника.


Сви ученици, односно њихови родитељи/старатељи биће позвани у периоду, између 20.04 и 10.05.2015. године, од стране учитеља/разредног старешине да се изјасне које уџбенике желе да наруче.

Изабрани уџбеници биће достављени школама до почетка школске 2015/2016. године.


Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian