Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 2876
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 2841
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 2710
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 2449
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 2472
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 2383
7 Презентација школе PowerPoint 2517
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 2732
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 3345
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 3346
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 3323
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 2176
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 1984
14 Мој портфолио - PDF 2014
15 Мој портфолио - DOCX 2140
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 1886
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 1833
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 1837
19 Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ "Вук Караџић" Сочаница 425
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер