Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 2673
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 2636
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 2533
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 2250
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 2270
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 2190
7 Презентација школе PowerPoint 2312
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 2511
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 3117
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 3109
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 3085
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 2012
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 1784
14 Мој портфолио - PDF 1817
15 Мој портфолио - DOCX 1935
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 1679
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 1621
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 1625
19 Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ "Вук Караџић" Сочаница 230
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер