Oрганизација рада школе 2014-2015. Штампа

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.ГОДИНИ

Редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада Основна школа ''Вук Караџић'' у Сочаници остварује применом Правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2014/2015. годину (''Службени гласник РС – Просветни гласник''), по њему уређује време остваривања образовно-васпитног рада , односно број наставних и радних дана у току школске 2014/2015. године као и време и трајање школског распуста.

 

 РАД ШКОЛЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У СОЧАНИЦИ

Обзиром да матична школа нема простора за рад у једној смени, одељења се деле на смене, прва и друга.

Рад у првој смени почиње у 7:30, а завршава се у 13:25 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 5., 6., 7. и 8. разреда.

Рад у другој смени почиње у 13:30, а завршава се у 17:50 часова. У овој смени похађаће наставу ученици 1.,2., 3. и 4. разреда.

Између часова редовне наставе је петоминутни одмор, а између другог и трећег часа је велики одмор и траје 15 минута.

Распоред звоњења по сменама је следећи:

 

 

РАД ШКОЛЕ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

У издвојеним одељењима у Вучи и Горњој Сочаници наставу похађају ученици од 1. до 4. разреда која се одвија у једној смени и то:

 

 

ШКОЛСКЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

  • 08. новембра 2014.- културно уметнички програм поводом Дана школе и Дана просветних радника,
  • 27. јануара 2015. год. - Свети Сава-школска слава.

  • Друга недеља маја – Приредба за испраћај матураната и пријем првака,

  • Друга недеља јуна – прослава Мале матуре

  • 29-30.01.2015. год – обележавање годишњице Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 29-30.01.2015. год – обилазак спомен собе жртава Топличког устанка са члановима удружења потомака ратника ратова од 1912-1920. год.

  • 28.06.2015. год. – Подела сведочанстава и диплома ученицима