Почетна ЗАВРШНИ ИСПИТ УПИС 2011 Завршни испит 2010-2011 Начин и мерила за упис ученика
Начин и мерила за упис ученика ПДФ Ел. пошта
субота, 18 јун 2011 20:14

 

Начин и мерила за упис ученика у средње школе за школску 2011/2012. годину

 

Редослед ученика утврђује се према укупном броју бодова остварених на основу:

 • успеха на завршном испиту

 • општег успеха у VI, VII и VIII разреду основне школе (три последња разреда основне школе);

 • броја бодова по основу резултата на такмичењима ученика VIII разреда основних школа

1. Вредновање завршног испита

Ученик мора да полаже завршни испит у јунском року у основној школи у којој је завршио VIII разред (матична основна школа).

На завршном испиту ученик може да оствари највише 20 бодова по предмету, односно укупно 40 бодова.

Ученици рођени после 31. августа 1994. године, који су основну школу завршили пре јуна 2011. године, могу да се пријаве за полагање завршног испита у било коју основну школу на територији Републике Србије.

Ако је ученик завршио основну школу на територији Републике Српске, завршни испит полаже у основној школи у Републици Србији у којој се пријавио за полагање испита.


2. Вредновање општег успеха

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе, односно последња три разреда, исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе (последња три разреда), заокружен на две децимале, сабере и затим помножи са бројем четири (4).

пример:

општи успех ученика (просечна оцена) у VI разреду - 4,36

општи успех ученика (просечна оцена) у VII разреду - 4,25

општи успех ученика (просечна оцена) у VIII разреду - 4,71

УКУПНО НА ОСНОВУ УСПЕХА VI, VII и VIII разред: (4,36+4,25+4,71)*4=13,32*4=53,28

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова (ако је просечна оцена у три последња разреда била 5,00)

Ученик који је завршио VI разред основне школе у иностранству остварује 20 бодова на основу општег успеха у том разреду.


3. Вредновање успеха на такмичењима

Бодови за успех на такмичењима додељују са само за резултате постигнуте у VIII разреду у појединачној конкуренцији. Признају се такмичења из обавезних предмета и информатике тако што се додељују следећи бодови:

1. међународно такмичење: прво место - 20 бодова; друго место - 18 бодова; треће место - 14 бодова;

2. републичко такмичење које организују Министарство просвете и стручно друштво: - прво место – 8 бодова; друго место – 6 бодова; треће место – 4 бода.

Успеси на такмичењима нижег ранга (општинско, међуопштинско, регионално) не вреднују се.

Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно додељују му се бодови само за једно место за које се додељује највећи број бодова.

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места на такмичењима, бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.

Резултате такмичења достављају стручна друштва, и то:

 • из српског језика - Друштво за српски језик и књижевност Србије;

 • из српског језика као нематерњег - Друштво за српски језик и књижевност Србије и Вукова задужбина;

 • из страних језика (енглески, немачки, руски и француски) - Друштво за стране језике и књижевности;

 • из историје - Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”;

 • из математике - Друштво математичара Србије;

 • из физике - Друштво физичара Србије;

 • из хемије - Српско хемијско друштво;

 • из биологије - Српско биолошко друштво;

 • из географије - Српско географско друштво;

 • из техничког образовања - Удружење педагога техничке струке Србије;

 • из информатике - Друштво математичара Србије и Центар за науку, технологију и информатику;

 • из физичке културе - Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.


Пример рачунања укупног броја бодова:

успех у VI разреду - 3,56

успех у VII разреду - 3,21

успех у VIII разреду - 4,39

поени за резултате на такмичењима - 0

поени на завршном испиту из српског језика - 12,50

поени на завршном испиту из математике - 9,00

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА: (3,56+3,21+4,39)*4 + 0 + 12,50 + 9,00 = 11,16*4 + 12,50 + 9 = 44,64 + 21,50 = 66,14


Ако већи број ученика од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти број бодова, предност у рангирању имају следећи кандидати:

 • носиоци дипломе ''Вук Караџић'';

 • ученици који су остварили већи број бодова на такмичењима (која се признају) из српског језика и математике;

 • ученици који су освојили већи број бодова на такмичењима (која се признају) из осталих предмета;

 • ученици који имају већи укупан број бодова на завршном испиту
 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер